Des de l’any 1986 CLANSER realitza serveis de neteja i desinfecció tant en l’àmbit de l’administració pública com en empreses privades.

El nostre fundador i propietari Pere Clapés Esquerda, format a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona, va voler participar d’aquell incipient sector que era l’externalització de serveis, i concretament en neteja, que anava prenent cos i implementant-se a la nostra societat.

Fa més de 35 anys va néixer una organització amb la doble missió d’aportar una professionalització dels serveis com una política de benestar i estabilitat a tots els col·laboradors que formen part de CLANSER.

Ben ràpid, CLANSER ja es va estendre geogràficament per tota Catalunya, aportant solucions professionals i eficients a tots els nostres clientes i, més important encara, aportant benestar a centenars de famílies del territori a través de la seva incorporació a l’organització.

Ja en aquella època i més avui si cal, una visió sobre una relació professional molt personal: un tracte proper, empàtic i respectuós amb els nostres col·laboradors, dotant als nostres equips d’autonomia i recursos per a que es sentint diàriament valorats i continuïn sent el motor de la nostra activitat, el principal objectiu de la nostra responsabilitat social com a organització i la màxima garantia d’èxit i sostenibilitat amb els nostres clients.