La resposta és sempre SÍ

 

Amb la nostra missió de facilitar a les organitzacions que puguin gaudir d'espais segurs i saludables per a les persones, CLANSER fa més de 35 anys que dóna servei a empreses de tots els àmbits i adequa els seus serveis a les necessitats i peculiaritats de cada sector i client.

En aquest sentit, apliquem les millors pràctiques dels sectors més exigents per poder facilitar un servei integral a totes les corporacions del panorama empresarial.

Entre els nostres clients més rellevants destaquen des d´empreses d´obra civil i construcció, energia, indústria del metall i alumini, editorials i diaris, empreses tèxtils, empreses de tractament d´aigües i residus, etc. en les que prestem servei a cadascuna de les seves plantes productives, de distribució i/o magatzems.

En aquest sentit, la proactivitat i servei de CLANSER ens ha portat a especialitzar-nos en la millora dels aspectes crítics de cada client, incloent-hi les oficines i els centres de treball. Cadascun d'ells són espais singulars en quant a distribució, requeriments tècnics i horaris, pel que la prestació del nostre servei sempre és àgil i personalitzada gràcies a una estructura àmplia i molt ben coordinada.

I com a resultat d'aquesta especialització i servei, CLANSER continua sent el partner de referència en la desinfecció i higiene preventiva de tots aquells espais que han requerit un tractament exhaustiu, com a resultat de les afeccions i els protocols sanitaris que ha determinat la Covid-19.