Experiència i reconeixement públic
 

Els ajuntaments i les entitats públiques tenen un component molt singular per a CLANSER i per a la societat en general. 

Més enllà de la gran responsabilitat de ser un col·laborador encarregat de mantenir l'espai de tots en les millors condicions, som coneixedors que les entitats públiques es caracteritzen perquè tenen una gran varietat d'edificis i amb uns usos molt diferents que requereixen ser tractats de manera molt personalitzada i individualitzada.

L'experiència de CLANSER com a contractista de desenes d'Ajuntaments fa que siguem una referència a l'àmbit públic i, sobretot, especialistes per l'ampli coneixement de les instal·lacions que requereixen dels nostres serveis per al ciutadà.

La nostra experiència, ja des dels inicis, com a empresa de serveis dels ajuntaments ens permet tenir garanties sobre el funcionament i les peculiaritats de cada centre, ja siguin oficines, teatres i auditoris, centres esportius, biblioteques, centres educatius de primària i secundària, residències, policia, etc.

La nostra experiència ens permet poder aplicar mecanismes i iniciatives de millora d’uns clients a uns altres; d'uns ajuntaments a uns altres.

Per les enormes sinergies que plantegen els ajuntaments, la implementació de polítiques de millora, detecció de punts febles i aplicació de noves millores d'eficiència és una realitat que podem aplicar de manera molt àgil, ràpida i amb un percentatge d'èxit molt elevat i, en la majoria de casos, sense cap cost extra ni risc d'implementació.

En aquest sentit, la proactivitat de CLANSER per poder millorar els punts crítics de certes entitats i municipis és ràpidament assumible, interpretable i millorada en pocs dies des de l'inici de la col·laboració.